Léky na cukrovku

My Diabetes Project – Léky na cukrovku

Chrodis ProjectInformace a služby o diabetu v Evropě

diabetes logo edited

Pokud svou cukrovku zvládáte pomocí doporučených změn životního stylu, může se cukrovka 2. typu s přibývajícím věkem často zhoršovat a může být nutné užívat různé léky ke kontrole hladiny glukózy v krvi.

  1. Metformin je běžně používaný lék k léčbě diabetu 2. typu. Snižuje množství glukózy uvolňované játry do krevního oběhu a zvyšuje citlivost buněk vašeho těla na inzulín. Tento lék vám může být předepsán, pokud máte nadváhu, protože u uživatelů obvykle nezpůsobuje nárůst hmotnosti. Některé nežádoucí účinky spojené s metforminem jsou nevolnost a průjem a nedoporučuje se lidem s poškozením ledvin.
  2. Sulfonylmočoviny (včetně glibenklamidu, gliklazidu, glimepiridu, glipizidu, gliquidonu) – zvyšují množství inzulínu, který produkuje vaše slinivka břišní, a mohou být předepsány, pokud nemůžete užívat metformin nebo nemáte nadváhu, nebo pokud samotný metformin nekontroluje hladinu glukózy v krvi. Mezi rizika patří hypoglykémie (nízká hladina cukru v krvi) a příležitostně přibývání na váze, nevolnost a průjem.
  3. Glitazony (thiazolidindiony, TZD, pioglitazony) – tyto léky zvyšují citlivost buněk vašeho těla na inzulín, takže přijímají více glukózy z krve. Často se používají v kombinaci s metforminem, sulfonylureou nebo dokonce s oběma. Mohou způsobit zvýšení tělesné hmotnosti nebo otoky kotníků (edmea) a neměly by se užívat, pokud Vám hrozí srdeční selhání nebo zlomenina kostí.
    Gliptiny (inhibitory DPP-4; patří sem linagliptin, saxagliptin, sitagliptin a vildagliptin) – zabraňují odbourávání hormonu zvaného GLP-1, který pomáhá tělu produkovat inzulin, když je hladina glukózy v krvi opravdu vysoká, ale obvykle se rychle odbourává.   Když zabrání odbourávání, gliptiny zabraňují vysoké hladině glukózy v krvi, ale nezpůsobují hypoglykémii (když je hladina glukózy v krvi příliš nízká,často se nazývá „hypos“).  Mohou se užívat jako doplněk k sulfonylureám nebo glitazonům nebo je nahradit Nejsou spojeny s přibýváním na váze.
  4. Gliptiny (inhibitory DPP-4; patří sem linagliptin, saxagliptin, sitagliptin a vildagliptin) – zabraňují odbourávání hormonu zvaného GLP-1, který pomáhá tělu produkovat inzulin, když je hladina glukózy v krvi opravdu vysoká, ale obvykle se rychle odbourává. Když zabrání odbourávání, gliptiny zabraňují vysoké hladině glukózy v krvi, ale nezpůsobují hypoglykémii (když je hladina glukózy v krvi příliš nízká, často se jí říká „hypos“). Mohou se užívat jako doplněk k sulfonylureám nebo glitazonům nebo místo nich a nejsou spojeny s přibýváním na váze.
  5. Agonisté GLP-1 (včetně exenatidu a liraglutidu) – jsou léky, které působí podobně jako výše uvedený hormon GLP-1, pomáhají při tvorbě inzulinu.  Exenatid se podává dvakrát denně a liraglutid jednou denně,. Oba pomáhají snižovat hladinu glukózy v krvi a bylo prokázáno, že pomáhají při hubnutí. Obvykle se používají u lidí s nadváhou, kteří užívají metformin i sulfonylureu.
  6. Akarbóza – zabraňuje příliš vysokému zvýšení hladiny glukózy v krvi po jídle, protože zpomaluje rychlost, kterou váš trávicí systém (včetně žaludku, tenkého a tlustého střeva, jater, slinivky břišní a žlučníku) štěpí sacharidy na glukózu. Tento lék se obvykle nepředepisuje kvůli častým nežádoucím účinkům, jako je nadýmání a průjem, ale je užitečný, pokud nemůžete užívat jiné léky.
  7. Nateglinid i repaglinid způsobují, že slinivka břišní uvolňuje inzulin. I když jejich účinek netrvá příliš dlouho, mohou být užitečné pro ty, kteří jedí v nepravidelnou dobu a užívají je těsně před jídlem. Mohou také způsobit zvýšení tělesné hmotnosti a hypoglykémii (nízkou hladinu cukru v krvi).

Index  |  Next  |  Předchozí