Diabetes a oční komplikace

Abychom pochopili některé problémy se zrakem, které vznikají v důsledku cukrovky, musíme vědět, jak oko funguje.

Oko je koule pokrytá pevnou vnější blánou. Přední část je čirá a zakřivená, zakřivená část se nazývá rohovka. Ta soustřeďuje světlo a zároveň chrání oko.  Poté, co světlo projde rohovkou, prochází přední komorou (která je naplněna ochrannou tekutinou zvanou vodní humor), zornicí, otvorem v duhovce, barevnou částí oka, a poté čočkou, která pomáhá světlo zaostřit. Nakonec světlo dopadne do další komory naplněné tekutinou ve středu oka (zvané sklivec) a zasáhne zadní část oka, sítnici. Úkolem sítnice je zaznamenávat obrazy, které jsou na ni zaměřeny, a převádět tyto obrazy na elektrické signály, které mozek přijímá a dekóduje. Existuje část sítnice, která je specializovaná na vidění jemných detailů a nazývá se makula. V sítnici a za ní jsou krevní cévy, které vyživují makulu.

 • Příčinou glaukomu je zvyšování tlaku v oku, což znamená, že vodnatý humor (ochranná tekutina v přední komoře) odtéká pomaleji a nakonec se hromadí v přední komoře. Tento tlak stlačuje cévy, které přivádějí krev k sítnici a zrakovému nervu, a postupně dochází ke ztrátě zraku, protože sítnice a nerv jsou poškozeny. Lidé s cukrovkou mají o 40 % vyšší pravděpodobnost, že budou trpět glaukomem, než lidé bez cukrovky. Čím déle trpíte cukrovkou, tím je glaukom častější, a riziko se také zvyšuje s věkem. Existuje několik různých způsobů léčby glaukomu, včetně léků, které snižují tlak v oku, nebo chirurgického zákroku, proto se poraďte se svým lékařem o tom, co by pro vás bylo nejlepší.
 • K šedému zákalu dochází, když se čirá čočka pokrývající oko zakalí a blokuje světlo. U lidí s cukrovkou je pravděpodobnost vzniku šedého zákalu o 60 % vyšší, onemocní jím v mladším věku a rychleji se vyvíjí. Mírný šedý zákal může vyžadovat častější nošení slunečních brýlí nebo používání brýlí s čočkami proti oslnění. Pokud však máte těžký šedý zákal, mohou vám lékaři odstranit oční čočku nebo vám mohou transplantovat novou čočku. Mějte na paměti, že odstranění čočky může zhoršit retinopatii (viz níže) a způsobit vznik glaukomu.
 • Retinopatie je obecné označení pro poškození sítnice způsobené cukrovkou, včetně:
  • Neproliferativní retinopatie – když se kapiláry v zadní části oka nafouknou a vytvoří váčky. Jedná se o nejčastější formu retinopatie, která má tři různá stadia (mírné, středně těžké a těžké). Ty se mohou rozvíjet s tím, jak se ucpává více cév. Tento typ obvykle nevyžaduje léčbu.
   • Makulární edém – někdy při neproliferativní retinopatii ztrácejí stěny kapilár schopnost kontrolovat průchod látek mezi krví a sítnicí.  Tekutiny pak mohou unikat do části oka, kde dochází k zaostřování, zvané makula. Pokud makula otéká tekutinou, vzniká u pacienta makulární edém a dochází k rozmazání nebo úplné ztrátě vidění. Léčba makulárního edému bývá účinná, protože zastaví a někdy i zvrátí ztrátu zraku.
   • Proliferativní retinopatie – závažnější forma retinopatie, ke které dochází, když jsou cévy natolik poškozené, že se jednoduše uzavřou a v sítnici začnou růst nové cévy. Nové cévy jsou slabší a mohou propouštět krev, která nám blokuje vidění, což se nazývá krvácení do sklivce.  Nové cévy mohou také způsobit růst jizevnaté tkáně a po jejím zmenšení může dojít k deformaci nebo vytažení sítnice z místa, což způsobí odchlípení sítnice.
   • Léčba může u většiny lidí pomoci zabránit slepotě a je tím úspěšnější, čím dříve je retinopatie diagnostikována.
    • Rozptýlená fotokoagulace – při dvou nebo více příležitostech oční lékař provede na sítnici stovky drobných popálenin, aby pomohl utěsnit cévy a zabránil jejich růstu a úniku. To může pomoci snížit riziko oslepnutí v důsledku krvácení do sklivce nebo odchlípení sítnice, ale funguje to pouze předtím, než krvácení nebo odchlípení postoupí velmi daleko.
    • Fokální fotokoagulace – kdy oční lékař zacílí laser přímo na prosakující cévy v makule, což nemůže vyléčit rozmazané vidění způsobené makulárním edémem, ale může zabránit jeho zhoršování.
 • Vitrektomie – tento zákrok je užitečný v případě, že již došlo k odchlípení sítnice nebo do oka uniklo velké množství krve, a může pomoci odstranit z oka zjizvenou tkáň a zakalenou tekutinu. Odstranění krve z oka je obvykle úspěšné, ale opětovné přiložení sítnice se podaří jen asi v polovině případů.

Léčba makulárního edému zahrnuje fokální laserovou terapii, která zpomaluje únik tekutiny, a injekce léků do oka, které zpomalují růst nových cév a snižují únik tekutiny do makuly.

Mezi rizikové faktory retinopatie patří to, jak dobře jste schopni kontrolovat:

 • hladinu cukru v krvi
 • jak vysoký je váš krevní tlak
 • jak dlouho trpíte cukrovkou a
 • vaše geny

Sítnice může být vážně poškozena dříve, než si všimnete jakékoli změny vidění, a proto je důležité, aby vaše oči pravidelně vyšetřoval oční lékař.

Předchozí | Hlavní stránka | Další